10 НАЧИНА ЗА МОТИВИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЕКИП

10 НАЧИНА ЗА МОТИВИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЕКИП

Всички знаем, че мотивацията е една от движещите сили на работното място (и не само).

Тук ви представяме 10 начина за мотивация, с които можете да вдъхновите търговския си екип да се представя възможно най-добре.

1.  СТИМУЛИРАЙТЕ ЕКИПНАТА РАБОТА

Насърчаването на чувство за конкуренция е чудесно за стимулиране на търговците, но не подценявайте екипната работа. Един от начините да се насърчи работата в екип е да се разпределят награди на цели отдели или екипи, а не само индивидуално. Това ще активира конкурентността, но същевременно ще насърчи и отборния дух.

Например, можете да предложите бонус за екипа с най-високи средни приходи от продажби. Членовете на екипа ще бъдат мотивирани да се насърчават взаимно да направят следващото обаждане и да уговорят следващата среща.

2.  НАУЧЕТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ ОПТИМИСТИ

Оптимистичната нагласа е от решаващо значение за успеха на всеки отделен човек, както и на екипа като цяло. Важно е да подчертаете и насърчавате оптимистичното отношение и вярата в способността на екипа да постига цели заедно.

3.  НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОДОБРЯВАТЕ ЗНАНИЯТА СИ

Когато търговците са обучени за успех, е по-малко вероятно да правят грешки. Обмислете текущите си процеси на продажби и показатели, и идентифицирайте потенциални възможности за подобрение. Помислете за метод на обучение, за да представите или предложите освежаване на техниките за продажби, например.

4.  НАМАЛЕТЕ СТРЕСА

Използването на методи за облекчаване на стреса може да има положителен ефект върху мотивацията на служителите. Например, нещо толкова просто като дихателните техники или използването на топка за стрес преди cold calling (студено обаждане) може да помогне на някой по-неопитен търговец в екипа ви да остане фокусиран.

5.  ОЦЕНЯВАЙТЕ ВРЕМЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВАШИЯ ЕКИП

Много често търговците са толкова фокусирани върху стимулите и целите си, че губят представа как най-добре да разпределят усилията си и кога. Можете да им помогнете да се съсредоточат върху управлението на времето и ефективността, като им предоставите статистически данни: средните комисионни за нов клиент, брой продажби на тримесечие, средната печалба на всеки от екипа за всяко студено обаждане, среща и имейл и т.н.

6.  НАСЪРЧАВАЙТЕ ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията е важна не само по отношение на клиентите, но и за екипа. Прилагането на ефективни комуникационни техники ще направи осезаема разлика в ефективността на

търговския екип. Насърчавайте ги ежедневно да практикуват помежду си възраженията, алтернативните начини за справяне с различни ситуации при продажбите и да обсъждат методите, които работят най-добре за тях.

7.  ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА, А НЕ ВЪРХУ БРОЯ НА ПРОДАЖБИТЕ

Въпреки че крайната ви цел е да увеличите продажбите, не винаги можете да контролирате колко ще купуват клиентите ви. За да стимулирате мотивацията на търговците си, съсредоточете вниманието им върху техните техники за продажба и изграждане на по-добри взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти. По-добрите практики за продажба ще доведат до по-високи продажби.

8.  БЪДЕТЕ ОТКРОВЕНИ С ВАШИЯ ЕКИП

Точно както е важно да насърчавате отворената комуникация между всички в екипа, също така е важно да съобщавате ясно всички цели, срокове и промени в процедурите и установените критерии. Поддържането на отворена комуникация е страхотен мотиватор за всеки търговец в екипа, защото така имат чувство на принадлежност и оценяване.

9.  ИЗБЯГВАЙТЕ МИКРОУПРАВЛЕНИЕТО

Въпреки че известен контрол е полезен — за създаване на ясен път напред за вашия екип, опитайте се да дадете на всеки един търговец възможно най-голяма автономия, нека те усещат, че резултатите зависят в най-голяма степен от тях самите и че им вярвате безрезервно.

10.  ПОКАЗВАЙТЕ ПРИЗНАТЕЛНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Не забравяйте да благодарите редовно на хората във вашия екип за отделеното време и усилия. Когато признателността Ви не се основава само на резултатите от продажбите, екипът ви ще знае, че наистина имате предвид това, което казвате.

Shopping Cart
Scroll to Top