КАК ДА РАБОТИТЕ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ДРУГИТЕ ОТДЕЛИ ВЪВ ФИРМАТА

КАК ДА РАБОТИТЕ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ДРУГИТЕ ОТДЕЛИ ВЪВ ФИРМАТА

Не е тайна, че отдели, като например продажби и маркетинг, често имат затруднения в комуникацията с другите отдели и не си сътрудничат успешно. За да може бизнесът да работи успешно и продуктивно, връзката между тези отдели трябва да бъде изградена преди всичко като партньорство.

Има няколко метода и тактики, които бизнесът може да използва, за да подобри комуникацията между своите отдели. Ето няколко съвета, върху които да помислите:

  • РАБОТАТА В ЕКИП

Първият проблем, който трябва да се разгледа, е всички да работят като едно цяло, особено когато отделите работят дистанционно, както мнозина правят в наши дни.

Факт е, че нерядко има недобри отношения между различните отдели в една компания. Това често се случва, когато едната страна смята, че техният принос е подценен или когато другият отдел не успее да спази половината от договора. В някои случаи отделите дори активно работят един срещу друг… Няма как така да има хармоничен процес на продажби.

Дори и да не сте в състояние да се реорганизирате, можете да положите усилия всеки един отдел да е наясно какво представлява потенциален клиент например, както и да насърчавате съвместната работа за определяне на целите за тези клиенти. Това е чудесна възможност за всички да преосмислят как си сътрудничат. За определени компании структурата на екипа и установените начини на правене на бизнес може да се променят. Обсъждайте редовно с екипите, за да сте сигурни, че всички се движат в една и съща посока.

  • ОБЩУВАЙТЕ НА ЕДИН И СЪЩИ ЕЗИК

Уверете се, че изрично дефинирате кой отдел каква роля има във фунията на продажбите ви и нека всички да бъдат запознати с тази информация.

Всеки във вашата компания трябва да е наясно с разликите между:

  1. Някой, който изобщо не знае за нашето съществуване (suspect)
  2. потенциален неквалифициран клиент (lead)
  3. потенциален квалифициран клиент (prospect)
  4. реален клиент (client).

Всички последващи фази в насочването по фунията на продажбата при различните отдели трябва да са изградени върху тази основа.

  • ОПРЕДЕЛЕТЕ     ЯСНО     ЕТАПИТЕ     НА     ФУНИЯТА     НА     ПРОДАЖБИТЕ     И     ПОСТАВЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Етапите на фунията на компанията трябва да бъдат кристално ясни, така че всички екипи да говорят на един език, когато става дума за бъдещи клиенти. Неяснотите тук могат да доведат до пропуснати възможности, което реално пречи на бизнеса да преобразува потенциални клиенти в реални потребители.

Подобен дисбаланс може да се изостри, когато основните цели на различните отдели се различават – ако всички работят за общ набор от цели, компанията има много по-голям шанс да постигне таргетите си.

  • ОТ КОНКУРЕНЦИЯ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Необходима е много работа в екип, за да насочите потенциалния клиент през процеса на покупка; би било безотговорно да се твърди, че един отдел е по-важен от друг, защото всички те трябва да работят заедно, за да постигнат пълен организационен успех.

Отделите трябва да работят с установени ясни и директни комуникационни процеси, например по отношение на подробности като идеалния клиентски профил, дефиниции на потенциални клиенти, цели, и как да управлявате и оценявате успешните сделки.

Докато маркетинговият екип разполагат с данни за това как потенциалните клиенти са реагирали на маркетингови съобщения (да речем отваряне на имейл, попълване на формуляр или често посещение на уебсайта), търговците могат да научат още повече за потенциалните клиенти чрез разговори лице в лице. Търговците могат да бъдат „натоварени“ със събирането на важни подробности за потенциалния клиент и информирането на отдел маркетинг за това, което е проработило по отношение на съответните потенциални клиенти чрез тези по-персонализирани срещи. Такава информация е ценна за маркетинг отдела, защото позволява по-фина настройка на инициативи за подобряване на шансовете им за успех.

Маркетолозите привличат вниманието на клиентите, докато търговците ги държат ангажирани. Работейки заедно, отделите не заличават присъщите различия в техните роли, а по-скоро създават по-ефективна и сплотена работна група в компанията.

Shopping Cart
Scroll to Top