За бизнеса

„Растежът и развитието на хората е най-високото призвание на лидерството.“

Harvey Firestone

Модерно обучение, което Ви гарантира бизнес резултати

За бизнеса

Доскоро обученията, които провеждахме, бяха в повечето случаи в заседателните зали на нашите клиенти.

Обаче нещата се промениха рязко и затова се наложи да включим и обучение във виртуална среда.

Как се случва?

Всеки един участник преминава през 4 етапа, независимо дали е начинаещ или опитен търговец:

1. Микро обучение

Самостоятелна предварителна работа чрез 102 теми във видео формат позволява на участниците да научат или актуализират познанията си за ключовите концепции в областта на продажбите преди сесиите на живо или онлайн.

2. Интерактивни сесии

Съвместни интерактивни сесии, предоставяни виртуално или по телефон с фокус върху обратната връзка от всеки един участник и разясняване в детайли на възникналите въпроси.

3. Практически задачи

Микро обучението дава само основата, а затвърждаване на наученото се получава чрез  практически задачи. Именно те позволяват на търговците да бъдат уверени при реално възникнали казуси при продажба впоследствие.

4. Усъвършенстване

Проследяваме  усъвършенстването на търговците и даваме непрестанна обратна връзка.

Shopping Cart
myjobistosell

Знаете ли как да се продадете по време на интервю, и то на добра цена?

Научете повече
close-link
Scroll to Top